Machinewinkel.nl

 

 

 

 

 

 

Privacy Statement

Machinewinkel.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. 
De door u aan machinewinkel.nl verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van Machinewinkel.nl intern gebruikt worden voor: 
het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan Machinewinkel.nl

Machinewinkel.nl zal geen gegevens beschikbaar stellen aan derden. 
Indien u niet meer in ons bestand opgenomen wilt zijn, dient u dit schriftelijk aan ons te melden. 
Indien u de geregistreerde gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u ten alle tijde een schriftelijke afspraak met Machinewinkel.nl maken. 
Wel dient u een geldig legitimatiebewijs te overleggen voordat u inzage, corrigeren of wilt verwijderen van uw persoonlijke gegevens. 
U kunt natuurlijk ook Machinewinkel.nl hier schriftelijk opdracht toe geven.